پروژکتورهای نور پردازی

این گروه از پروژکتورهاجهت مصارف روشنایی عمومی طراحی گردیده و با توجه به تنوع بازدهی نوری و پرتاب نور موارد استفاده آنها تعیین میگردد. از جمله مصارف این نوع پرژکتورها میتوان به روشنایی معابر شهری ،برج های نور،تابلوهای تبلیغاتی ،سالن های تولید و....اشاره کرد.

زیر دسته ها
محصولات

چراغ های خیابانی

مدل :

چراغ های خیابانی یکی از مبلمانهای شهری محسوب میشوند و از محصولات صنایع روشنایی به شمار میروند و با توجه به نوع کاربردشان انواع مختلفی دارند این چراغها مصرف انرژی بسیار پایینی دارند وعمرمفیدی حدود پانزده سال دارند.

اطلاعات بیشتر

پروژکتورهای نور پردازی

مدل :

این گروه از پروژکتورهاجهت مصارف روشنایی عمومی طراحی گردیده و با توجه به تنوع بازدهی نوری و پرتاب نور موارد استفاده آنها تعیین میگردد. از جمله مصارف این نوع پرژکتورها میتوان به روشنایی معابر شهری ،برج های نور،تابلوهای تبلیغاتی ،سالن های تولید و....اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر

پروژکتورهای نور پردازی

مدل :

این گروه از پروژکتورهاجهت مصارف روشنایی عمومی طراحی گردیده و با توجه به تنوع بازدهی نوری و پرتاب نور موارد استفاده آنها تعیین میگردد. از جمله مصارف این نوع پرژکتورها میتوان به روشنایی معابر شهری ،برج های نور،تابلوهای تبلیغاتی ،سالن های تولید و....اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر